Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. za rok 2020 je dostupná v dokumentu: CPP10 a.s. – VZ 2020